Bez záznamu!


Anketa

1. Pochází člověk z opice?

»Ano (41%)
41%

»Ne (35%)
35%

»Nevím (25%)
25%

Celkově hlasovalo: 7353

Facebook
Bůh před soudem
Otazníky života
Spojeni srdci
Magazin Za Obzorem
Zaobzorem kornelius novak

Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA

«Zpět

Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA

V prostorech Kulturního domu Akord v Ostravě-Zábřehu se uskuteční ve dnech 21.7. – 13.8. 2015 unikátní putovní výstava Bible včera, dnes a zítra, která představí Bibli a její poselství široké veřejnosti. Ostravská výstava bude svým rozsahem a zaměřením bezkonkurenčně největší, která doposud v České republice a na Slovensku v minulosti byla.

„Návštěvníci si budou mít možnost prohlédnout více jak 500 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti
v desítkách jazyků. Kromě dvou nejstarších Biblí z roku 1549 a 1556 budou k vidění Žalmy z roku 1540, různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Ze zajímavých exponátů lze také jmenovat např. Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958, Bible do vody, jedna z nejmenších Biblí na světě – Bible pod mikroskop, biblická kniha v Braillově písmě nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible, jejího významu a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou formou do biblických událostí a prorockých předpovědí. K vidění bude také svitek Tóry (5 knih Mojžíšových) přímo z Izraele," říká za pořadatele Petr Hamrozi. Vybrané nejnovější exponáty včetně široké nabídky Biblí, Biblí a biblických příběhů pro děti a mládež, atlasy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře bude možné také zakoupit za zvýhodněných podmínek.

Součástí výstavy bude také ruční přepis Bible. Jednotlivé kopie přepsaného textu budou po ukončení cyklu výstav rozmnoženy a umístěny jako zajímavé exponáty v místech konání putovní výstavy. Návštěvníci se budou mít možnost zapojit do zajímavé biblické soutěže o hodnotné ceny. Pro zájemce bude také k dispozici nabídka možnosti dalšího studia Bible a korespondenčních kurzů nebo možnost diskuzí o Bibli a duchovních otázkách. Pro veřejnost, školy nebo větší skupiny jsou připraveny přednášky.

Součástí expozice bude také velmi vzácná sbírka rytin jednoho z největších malířů všech dob – Rembrandta Van Rijna. Bezmála 100 grafických listů rytin, leptů a perokreseb přiblíží dílo Rembrandta, jeho odevzdanost Pánu Bohu a pohled na biblické příběhy a vlastní ztotožnění s některými z nich, zejména s příběhem Návratu marnotratného syna.

K vidění bude také unikátní sbírka rytin jednoho z nejvýznamnějších francouzských malířů a rytců, Gustava Dorého. Gustav Doré se široce věnoval biblickým motivům. I díky tomu bude možné v Ostravě zhlédnout bezmála 200 nádherných rytin přibližujících Biblí a biblické příběhy.

Ostravskou výstavu také doplní sbírka moravského malíře Zdeňka Valchaře, jehož tvorba je plná biblické naděje. Nádherné obrazy budou jistě velkým povzbuzením a isnpirací pro každého návštěvníka.

"Překvapil nás zájem o tuto výstavu, o Bibli samotnou a všeobecně o duchovní otázky mezi mladými lidmi, staršími i širokou veřejností. Jsme rádi, že pro mnohé je Bible Knihou knih, která obsahuje aktuální poselství i pro dnešní dobu, zejména v této v mnoha ohledech těžké době. Věříme, že výstava zaujme své návštěvníky také v Ostravě, " říká pořadatel výstavy Petr Hamrozi.

Je připraven také doprovodný program v podobě přednášek na biblická témata, která budou vysílána také v přímém přenosu na BibleTV.

Celý projekt je realizován I4U o.s., ve spolupráci s Maranatha o.s. a dalšími partnery.